Kā notiek automātiska klientu reģistrācija

  1. Klients zvana uz kompānijas telefonu no sava pogu telefona vai smartfona.

  2. Digitālais asistents (turpmāk tekstā DA) pajautā klientam piekrišanu datu apstrādei (saskaņā ar Personas Datu aizsardzības lilkumu, kas ir stājies spēkā Eiropas Savienībā 2018.gada 25.maijā) un pozitīvas atbildes gadījumā, piedāvā pieteikties servisam/pakalpojumam.

  3. DA nolasa klientam no datubāzes tuvākos 3 pieejamos pakalpojuma sniegšanas laikus un gaida no klienta atbildi. Klientam ir jāpaziņo atbilde, nospiežot uz telefona klaviatūras #.

  4. DA asistents saglabā datubāzē klienta telefona numuru un izvēlēto datumu un laiku. (Ir iespēja DA lietot plašāk, sākumā paredzot valodas, pakalpojuma, speciālista izvēli, ja tādi tiek piedāvāti vairāki).