Vienots telefona numurs visiem uzdevumiem

Digitālais Asistents (turpmāk DA) palīdzēs sekojošos gadījumos:

 1. Pakalpojuma pieteikšanai/atteikšanai.

 2. Konsultācijas servisa un grafika nodrošināšanai. Piemēram, var nodefinēt kalendāru, ka zvanot DA un izvēloties konsultācijas iespēju, DA savienos klientu laikā no 9.01-21.00 ar konsultantu K1 un laikā no 21.01 -9.00 ar konsultantu K2. Var nodefinēt kalendāru par datumiem, stundām un minūtēm un nodrošināt nepārtrauktu pakalpojuma/servisa pieejamību.

 3. DA var pildīt lokālas telefona centrāles funkcijas un piedāvāt klientam izvēlēties runāt ar kompānijas direktoru, grāmatvedi, reklāmas menedžeri, tehnisko direktoru vai kādu speciālistu.

 4. DA var filtrēt ienākošos zvanus un piedāvāt servisa/pakalpojumu iespējas atkarībā no tā vai klients ir atpazīts vai nē, vai klients pieder kādai specifiskai grupai, pēc telefona numura.

 5. DA var ierakstīt zvanus, pārsūtīt ierakstu uz epastu vai uz kādu citu informācijas sistēmu.

 6. DA var nodrošināt balss pastkastīttes funkcijas, informēt izpildītāju par jauniem balss ziņojumiem no klientiem.

 7. DA var nodrošināt atgādinātāja funkcijas, nosūtot klientam SMS atgādinājumu, ka laiks ierasties pie speciālista pēc pieraksta, vai, ka laiks ierasties veikalā pēc preces.

 8. DA var kalpot lai papildus identificētu lietotāju un dotu viņam piekļuvi objektiem, informācijas sistēmai vai aizslēgtai mājas lapas sadaļai. Šinī gadījumā darbinieks zvana DA, tas tiek atpazīts pēc telefona nr, tad tiek prasīta parole, ko ievada ar telefona klaviatūru un tad tiek nosaukta parole ar balsi vai nosūtīta kā SMS vai epasts.

 9. DA var nodrošināt konferences zvanus.

 10. DA var nodrošināt iespēju sazvanīt klientu vai darbinieku noteiktā laikā un savienot ar menedžeri, kad klients vai darbinieks jau gaida uz līnijas.

 11. DA var nodrošināt atgādinājumu ierakstīšanu un pārsūtīšanu sev, klientiem vai darbiniekiem noteiktā laikā.